Energibygget Union

Type Prosjekt

Nybygg kontor

Oppdragsgiver

Strøm Gundersen AS

Tid

2014-2015

Rolle

Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Kontorbygg i 7 etasjer på meget bløt leiregrunn. Byggherre er Union Eiendomsutvikling AS. Inntil 6,5 m utgraving for parkeringskjeller. Grunnforsterkning med kalk-sementpeler og spunt, delvis utvendig stagavstivning, delvis innvendig avstivning av byggegrop for utgraving og etablering av kjeller. Oppdragsleder for grunnundersøkelser, geoteknisk detaljprosjektering samt oppfølgings- og kontrollarbeider i byggetiden.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890