E6 – Moelv – Storhove

Type Prosjekt: Etablering av nytt 4 felts vei mellom Moelv og Storhove.
Oppdragsgiver: Asplan Viak AS
Tid: 2018-2019
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Etablering av nytt 4 felts vei mellom Moelv og Storhove. Gjennomgang og innsamling av eksisterende grunnundersøkelser. Utarbeidelse av borplaner for supplerende grunnundersøkelser. Oppfølgning og koordinering av felt- og lab. undersøkelser. Utarbeidelse av geotekniske datarapporter. Geotekniske vurderinger i forbindelse med optimalisering av løsninger. Utarbeidelse av geotekniske notater. Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak. Sikring av løsmasseskjæringer oppimot 23 m.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

Telf: +47 45119565

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Telf.: +47 92279497

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890