E6 – Moelv – Storhove

Type Prosjekt: Etablering av nytt 4 felts vei mellom Moelv og Storhove.
Oppdragsgiver: Asplan Viak AS
Tid: 2018-2019
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Etablering av nytt 4 felts vei mellom Moelv og Storhove. Gjennomgang og innsamling av eksisterende grunnundersøkelser. Utarbeidelse av borplaner for supplerende grunnundersøkelser. Oppfølgning og koordinering av felt- og lab. undersøkelser. Utarbeidelse av geotekniske datarapporter. Geotekniske vurderinger i forbindelse med optimalisering av løsninger. Utarbeidelse av geotekniske notater. Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak. Sikring av løsmasseskjæringer oppimot 23 m.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890