E18 Rugtvedt – Dørdal

Type Prosjekt: Etablering av ny fire-felts motorveg
Oppdragsgiver: Betonmast Hæhre
Tid: 2018-2020
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Geoteknisk rådgivning i regulering og detaljplan/byggeplanfasen i forbindelse med etablering av ny fire-felts motorveg fra Rugtvedt til Dørdal. Produksjon av komplett geoteknisk prosjektering og ytelser, herunder:

  • Koordinering, administrering og rapportering av eksisterende og supplerende felt- lab. undersøkelser
  • Koordinering, administrering og rapportering av geoteknisk grunnlag til andre fagområder og utførende entreprenør
  • Bistand i forbindelse med kalkyler for anskaffelser av grunnentreprenører
  • Oppfølgning, rådgivning på anlegget

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890