Bryn stasjon

Type Prosjekt

Utvidelse og rehabilitering av plattformer og spor.

Oppdragsgiver

Atkins Global AS

Tid

2019

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890