Bryn stasjon

Type Prosjekt

Utvidelse og rehabilitering av plattformer og spor.

Oppdragsgiver

Atkins Global AS

Tid

2019

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

Telf: +47 45119565

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Telf.: +47 92279497

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890