Åserud Industriområde, Solbergelva

Type Prosjekt

Utglidning av akomstvei til Åserud Industriområde, Solbergelva.

Oppdragsgiver

Isachsen Anlegg AS

Tid

2020

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Geoteknisk bistand i forbindelse med utbedring av utglidning av veiskråning for å få gjenopprettet infrastrukturen (snarest mulig for å begrense skadene). Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak: Hele skadestrekningen utbedret ved avgraving av leirmassene som siger i eksisterende skråning – og utlegging av en ny støttefylling med sprengsteinmasser.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890