Sikring av E134 Kongsberg

Type Prosjekt

Sikring av E134 Kongsberg, ved utgraving av myrmasser

Oppdragsgiver

KS-Prosjekt AS/Isachsen anlegg

Tid

2020

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Geoteknisk rådgivning og bistand i forbindelse med sikring av utglidning/flakskred hvor torvmasser har glidd på skråfjell. Oppfølgning under utførelse og tett samhandling med byggherre og entreprenør.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890